ภาษาไทย
SignIn!! Article

Web Stat
Open Web 08/09/2009
Last Update 25/03/2017
All Pageviews
All Products/Service 243
1809900029462


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (243)
 กลุ่มกำจัดโรคพืช
 กลุ่มกำจัดแมลง
 กลุ่มบำรุงพืช
 ผลิตภัณฑ์
 orchid answer with kokomax
 Promotion
 Orchid disease compile
 orchids story
 Adenium
 chineese Evergreen
 bromeliads
 fern
 Snapdragon
 eggplant
 lime
 Hydroponics
 Rices
 Durian
 Tobacco
 chilli peppers
 Product use rate
 academic talk
 Farm knowledge
 SME เกษตร
 อุปกรณ์การเกษตรจากญี่ปุ่น
 เรื่องลำไย
 ชุดรางปลูกไฮโดรโปนิกส์
 ตัวแทนจำหน่าย
 การปลูกเห็ด รอบรู้เรื่องเห็ด
 อุปกรณ์การเกษตร



Newsletters
Please input email






Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform





























































Organic Support Agriculture Association Thailand.

Product/Service Detail
Product/Service >> Product use rate >> วิธีการใช้ฮอร์โมนพืช

วิธีการใช้ฮอร์โมนพืช - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
วิธีการใช้ฮอร์โมนพืช








  อีเมล์บอกเพื่อน

วิธีการใช้ฮอร์โมนพืช

Code: 000085
บทความอ่านฟรี
Description:

วิธีการใช้ ฮอร์โมนช้อนเงินและฮอร์โมนช้อนทอง สำหรับผักปลอดสาร พืชสวน-พืชไร่

อัตราการใช้

2 ช้อนแกง(20ซีซี) ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

วิธีใช้

หลังจากผสมตามอัตราส่วนแล้วสามารถฉีดพ่นได้ทันที ฉีดพ่นในตอนเช้ามีแดดจะได้ผลดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ปากใบพืชเปิดและได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ สังเคราะห์แสงได้ทันที






© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.