ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

ข้อมูลการชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ธนัศพร ศรีสุชาติ

501-0-65496-2

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนัศพร ศรีสุชาติ

839-2-12839-2

( ออมทรัพย์ )