ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

การปลูกเลี้ยงชวนชม

บทความพิเศษ
฿0.00
การปลูกเลี้ยง ชวนชม การให้น้ำ,การให้ปุ๋ย,การตัดตกแต่งกิ่งก้านต้นชวนชมชวนชมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน และมีสภาพที่แห้งแล้งมาก เมื่อนำมาปลูกในที่ที่อุดมสมบรูณ์ กว่าการเจริญเติบโตก
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เรื่องชวนชม
  • รหัสสินค้า : 000023

รายละเอียดสินค้า การปลูกเลี้ยงชวนชม

Loading...การปลูกเลี้ยง ชวนชม

การให้น้ำ,การให้ปุ๋ย,การตัดตกแต่งกิ่งก้านต้นชวนชม

ชวนชมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน และมีสภาพที่แห้งแล้งมาก เมื่อนำมาปลูกในที่ที่อุดมสมบรูณ์ กว่าการเจริญเติบโตก็ดีขึ้น ให้ดอกและใบที่สวยงามกว่าาเดิม การปลูกเลี้ยงชวนชม ควรปลูกในที่มีแสงแดด จัดหรือในช่วงครึ่งวันเช้า ดินที่เหมาะ คือ ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี สูตรที่นิยมใช้ปลูก คือ ดินร่วนผสมในก้ามปูหมัก ในอัตราส่วน 3:1 หรือดินปลูกสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การดูแลรดน้ำควรรดในช่วงเช้าวันละ 1 ครั้ง ระมัดระวังอย่าให้โคนโดนดอกเพราะจะทำให้ดอดช้ำและร่วงเร็วขึ้น

การให้น้ำ

จากลักษณะของชวนชมที่เป็นพืชที่มีใบน้อย ลำต้นสามารถ อุ้มน้ำได้ดี การให้น้ำจึงไม่ควรให้บ่อยจนเกินไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ชวนชมเป็นพืชที่ทนต่อสภรพแห้งแล้งได้ดี จึงเหมาะกับสภาพดิน ฟ้าอากาศของไทยเราเป็นอย่างมาก การให้น้ำชวนชมมากไปจะทำให้ใบ เหลือ ร่วง และหัวหรือโขดจะเน่าได้ง่าย

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยสำหรับชวนชมไม่ต้องให้จนเกินไป การให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือสูตรเสมอในปริมาณแต่น้อยทุก 2 สัปดาห์ จึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเร่งดอกมาให้ชื่นชนกัน 8-24-24 ทุก 2 สัปดาห์ ประมาณ 60 วันชวนชมจึงออกดอก หลังจากนั้นก็บำรุงต้นโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละ 1 ครั้ง และให้ธาตุอาหารเสริมเป็นระยะ 2 เดือนครั้ง

การตัดตกแต่งกิ่งต้นชวนชม

ธรรมชาติของชวนชมเป็นต้นไม้ที่มีความอ่อนซ้อย มีรูปทรงการบิด ตัวที่สวยงาม การตัดแต่งบังคับรูปทรงให้เป็นไปตามที่ผู้เลี้ยงต้องการก็สามารถทำได้ สำหรับชวนชมที่โตเต็มที่แล้วอายุประมาณ 3 ปี ชวนชมจะมีกิ่งก้านสาขาที่เพิ่มขึ้นตามอายุ จะไม่เป็นพุ่มสวยงาม
การตัดแต่งกิ่งควรตัดกิ่งที่เกะกะเก้งก้างออกไป เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และได้โชว์โขดหรือหัวที่สวยงามของชวนชม เพราะ ชวนชมเป็นต้นไม้ที่โชว์รูปทางของต้นแล้วแต่จินตนาการของผู้เลี้ยง

ขอขอบคุณ http://www.tuchuanchom.com