ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

ป้องกันชวนชมโคนเน่าด้วยโคโค-แม็กซ์และสารปรับสภาพดินเอส.แคลเซียม

บทความพิเศษ
฿0.00
รู้จักเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและบาซิลัสซับทิลิสไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์เชื้อราที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงจะเห็นเส้นใยและสปอร์สีเขียวสามารถพบได้ท
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เรื่องชวนชม
  • รหัสสินค้า : 000025

รายละเอียดสินค้า ป้องกันชวนชมโคนเน่าด้วยโคโค-แม็กซ์และสารปรับสภาพดินเอส.แคลเซียม

Loading... 

รู้จักเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและบาซิลัสซับทิลิส

ไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์เชื้อราที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงจะเห็นเส้นใยและสปอร์สีเขียว  สามารถพบได้ทั่วไปในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีอินทรียวัตถุสูง


บาซิลัสซับทิลิส เป็นจุลินทรีย์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์

 

**โคโค-แม็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมได้ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียได้ในครั้งเดียว *จดลิขสิทธิ์แล้ว*
 

คุณประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสซับทิลิส สามารถนำมาใช้ควบคุม ทำลาย หรือยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในดินสาเหตุโรคพืชที่ก่อให้เกิดอาการโรครากเน่าโคนเน่ากับพืช ทั้งในพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล เช่น เชื้อราเมล็ดผักกาด (Sclerotium rolfsii) เชื้อราพิเทียม (Pythium sp.) เชื้อราไรซอคโทเนีย (Rhizoctonia sp.) เชื้อราฟัยทอปโทรา (Phytophthora sp.) และเชื้อราฟูซาเรียม(Fusarium sp.) ซึ่งเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชเหล่านี้เมื่อเข้าทำลายระบบรากพืช จะทำให้พืชแสดงอาการรากเน่าและโคนเน่า ในต้นที่แสดงอาการรุนแรงจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด

ดังนั้นหน่วยงานราชการต่างๆจึงได้วิจัยและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมารู้จักใช้เชื้อราไตรโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิสมาควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช เป็นการลดสารพิษตกค้างในพืชและสภาพแวดล้อมเชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่าและบาซิลัสซับทิลิสที่มีชีวิตสามารถฆ่าโรคพืชหรือลดจำนวนประชากรโรคพืชได้จุลินทรีย์จำพวกนี้เรียกว่า "จุลินทรีย์ปรปักษ์"

เชื้อราปรปักษ์ที่รู้จักกันดีคือ ไตรโคเดอร์ม่าและบาซิลัสซับทิลิส ซึ่งมีไว้ขายในเชิงการค้าในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

เชื้อไตรโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิส สามารถ ใช้กำจัดเชื้อโรคในดินที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรค โคนเน่า โรครากเน่า

โรคลำต้นเน่า และโรคเหี่ยวในผักหลายชนิด ปกติจะใช้ไตรโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิสมาผสมลงไปในดินก่อนปลูก 2-3 วัน

ไตรโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิส มายังสามารถใช้ทำปุ๋ยหมักได้ด้วย

 

ในขณะเดียวกันไตรโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิส มาก็สามารถใช้ในการรักษาโรคพืชไตรโคเดอรมาและบาซิลัสซับทิลิส จะใช้ผลได้ดีในการพ่นในพืชเพื่อใช้เป็นการป้องกันโรคพืชได้ นอกจากไตโคเดอร์และบาซิลัสซับทิลิส มาจะเป็นศัตรูธรรมชาติของโรคพืชแล้ว มันยังส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยช่วยในการปรับปรุงปุ๋ยในดินในลักษณะของการย่อยสลาย


ไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสซับทิลิส สามารถใช้ คลุกเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคราที่จะเกิดขึ้นกับเมล็ดได้ ถ้าชวนชมเกิดเน่าในหน้าฝนนี้ ลองหาตัวนี้มาใช้ซิครับ คลุกเมล็ดก่อนใช้ก็ไม่เลวนะครับ แนะนำให้ใช้ร่วมกับสารปรับสภาพดินเอส.แคลเซียม จะช่วยบำรุงดิน ปรับ pH ของดิน ทำให้ดินฟู รากเดินหาอาหารดี ป้องกันปัญหาโรคโคนเน่าได้เป็นอย่างดีครับ