KOKOMAX เพื่อนเกษตรกรไทย

การปลูกทุเรียนแบบอายุยืนภาค 2

฿0.00
สาระเรื่องการปลูกทุเรียน พันธุ์ทุเรียน หมอนทอง จันทบุรี 1,2,3.การขุดหลุมปลูก ขุดหลุมเพียงพอปลูก ประมาณ 30x30 เซนติเมตรก็พอ ไม่ต้องขุดกว้างมากๆอย่างตำราเก่าๆ ที่ต้องข
  • หมวดหมู่ : การปลูกทุเรียน
  • รหัสสินค้า : 000056

รายละเอียดสินค้า การปลูกทุเรียนแบบอายุยืนภาค 2

Loading... 

สาระเรื่องการปลูกทุเรียน

 

พันธุ์ทุเรียน   หมอนทอง จันทบุรี 1,2,3.

การขุดหลุมปลูก ขุดหลุมเพียงพอปลูก ประมาณ 30x30 เซนติเมตรก็พอ ไม่ต้องขุดกว้างมากๆอย่างตำราเก่าๆ ที่ต้องขุด กว้าง 1เมตร ลึก 1 เมตร ดินคือสิ่งรองรับชีวิตพืช การสร้างรากเป็นความสามารถของพืช

คลุกเคล้าดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เย็นแล้วไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมหรือคลุกเคล้าดินปลูกเพราะเรากะปริมาณได้ไม่พอดี 

ปลูกให้คอต้นเสมอดิน ทุเรียนที่แกะถุงเพาะชำออกแล้ว วางให้ดินปากถุงเสมอกับพื้นดินปลูก การฝังลึกเกินไปรากหายใจไม่ได้ ขาดออกซิเจนตาย

ใช้หญ้าคลุมโคนต้น หรือวัสดุอื่น ที่ไม่หมักเน่าเปื่อย เพื่อปกป้องความชื้น ไม่คลุมให้หนาเกินไป เพราะจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้

ไม่ต้องทำหลังคาคลุมต้นทุเรียน ทุเรียนต้องการแสงมาก 100 % คลุมหลังคาทุเรียนโตช้า อ่อนแอ   

การดูแลรักษา               

ทุเรียนต้องการน้ำสม่ำเสมอ ในการยืนต้นและให้ผ ลผลิต น้ำจึงจำเป็นมากในการปลูกทุเรียนเพื่อการค้า แต่กรณีการปลูกแบบได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร น้ำก็ไม่จำเป็นแต่ทุเรียนอาจจะตายได้หากแล้งจัดเกิน 1 เดือน

การวางระบบน้ำ อาจวางได้หลายแบบ

การวางระบบด้วยท่อ พีวีซี ควรเลือกท่อที่เหมาะกับแรงดันน้ำ แต่แรงดันน้ำส่วนมากที่ใช้ในสวน ไม่เกิน 40 เมตร การเลือกท่อชั้นต่ำแค่ ชั้น 5 ก็พอ(ท่อสีเทา)ใช้ในการทำท่อแยก ท่อซอย แต่ท่อเมนใหญ่ ควรใช้ท่อที่ทนแรงดันสูงกว่าคือชั้น 8.5 (ท่อสีฟ้า)ท่อเมนใหญ่ควรใหญ่กว่า4เท่าของท่อซอย  ท่อเมนย่อยควรใหญ่กว่า 3 เท่าของท่อซอย ยกตัวอย่าง สวนทุเรียนใช้ปั้มน้ำขนาดแรงดัน40เมตร ท่อออก 2 นิ้ว ท่อเมนใหญ่ควรเป็นท่อสีฟ้าขนาด 2 นิ้วชั้นความหนาควรเป็น 8.5 หรือ ชั้น 13.5 ถ้ามีความยาวท่อมากหรือลึกมากเพราะขนาดท่อที่หนากว่าจะทนแรงดันได้ดีกว่า เหนียวกว่า   ท่อเมนย่อย อาจจะใช้ท่อขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว หรือใช้ท่อ 2 นิ้วก็ได้ชั้นความหนาของท่ออาจลดลงเป็นชั้น 5 ก็ได้เพราะถ้าใช้ท่อใหญ่แรงดันน้ำในท่อจะมากกว่าท่อเล็ก น้ำที่จะส่งออกท่อซอยจะมีแรงดันสูงและมาก เป็นการเบากำลังเครื่องสูบน้ำไปในตัว  ท่อแยกจากเมนย่อย  ใช้ท่อขนาด 1 นิ้วชั้นความหนา ชั้น ก็พอ    ท่อซอย ใช้ท่อขนาด 1/2 นิ้วเป็นท่อสีเทาก็ได้เพราะแรงดันในช่วงนี้จะลดลงมากแล้วเพราะต้องปล่อยน้ำออกตามหัวให้น้ำเพื่อให้ต้นทุเรียน หัวให้น้ำ ควรใช้หัวให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ขนาดรูออกไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เพราะจะทำให้การให้น้ำได้จำนวนต้นมากกว่า ขนาดรูออกที่ใหญ่กว่านี้       จำนวนหัวให้น้ำ ต่อ 1 ท่อแยกจากเมนย่อย ไม่ควรเกิน 16 หัว   การผังท่อ ทุกเส้นจะทำให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนานเพราะถ้าท่อถูกแดดนานๆ จะทำให้เสื่อมสภาพแตกหักได้ง่าย

การวางท่อน้ำด้วยท่อ พีอี ท่อพีอีเป็นท่ออ่อน ราคาถูกกว่าท่อพีวีซี  การเลือกขนาดท่อก็ใช้วิธีเดียวกันกับท่อ พีวีซี การต่อน้ำเบื้องต้นจากปั๊มน้ำอาจต้องใช้ท่อ พีวีซีร่วมด้วย เพราะต้องการกลบฝังในช่วงนี้เพื่อป้องกันแรงกระชากของแรงน้ำ  เมื่อกำลังปั๊มและหยุดปั๊ม ท่อชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะกลบฝังเพราะท่ออ่อนหากดินยุบตัวแน่น ท่อจะแฟบน้ำผ่านไม่ได้  วิธีการวางระบบท่อก็ใช้ลักษณะเดียวกันกับ ท่อพีวีซี แต่อุปกรณ์แตกต่างกัน

การให้น้ำแบบลากสายรด  การให้น้ำแบบนี้เหมาะแก่สวนขนาดเล็ก 1-2 ไร่ ลงทุนไม่มาก มีอุปกรณ์ปั๊มน้ำ  โดยการต่อสายยางชนิดสายยางอ่อนจากปั๊มน้ำได้เลย แล้วลากสายรดไปทั่วสวน ลงทุนน้อยแต่ใช้แรงงานมาก

การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ข้ามศรีษะ การให้น้ำแบบนี้สะดวกดี สามารถย้ายหัวให้น้ำได้ตามใจชอบ รัศมีการให้น้ำกว้าง ได้ครั้งละหลายต้น แต่การให้น้ำระบบนี้ต้องคำนืงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา    อย่างแรก แรงตกกระทบของน้ำ แรงตกกระทบที่ซ้ำๆ ทำให้ใบพืชช้ำได้ โดยเฉพาะยอดอ่อนจะช้ำง่ายมาก อย่างที่สอง การทำลายความเข้มข้นของสารอาหารในใบพืชที่กำลังเตรียมจะสังเคราะห์เป็นแป้งและน้ำตาลทำให้ต้นพืชขาดความสมบูรณ์ ต้นโทรมใบเหลือง  อย่างที่สามวัชพืชจะงอกงามดีมากทำให้ต้องกำจัดสิ้นเปลืองทุนและแรงงาน

/* Products stats */