KOKOMAX เพื่อนเกษตรกรไทย

รู้จักไคติน-ไคโตซาน

฿0.00
คุณสมบัติ ของ..ไคโตซานปัจจัยการผลิตชีวภาพใช้ได้กับพืชทุกชนิด“ไคติน ไคโตซาน”ซึ่งเรียกสั้นๆ ย่อๆ ว่า“ไคโตซาน”เพราะว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตแนวชีวภาพที่สำค
  • หมวดหมู่ : ไขปัญหากล้วยไม้
  • รหัสสินค้า : 000113

รายละเอียดสินค้า รู้จักไคติน-ไคโตซาน

Loading...คุณสมบัติ ของ..ไคโตซาน

ปัจจัยการผลิตชีวภาพใช้ได้กับพืชทุกชนิด

“ไคติน ไคโตซาน”ซึ่งเรียกสั้นๆ ย่อๆ ว่า  “ไคโตซาน”  เพราะว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตแนวชีวภาพที่สำคัญ ควบคู่กับปุ๋ยชีวภาพ และฮอร์โมนชีวภาพสูตรต่างๆ  ความจริงเรื่องไคโตซานนี้ กล่าวขานมา 7-8 ปีแล้ว  แต่ว่า ไม่มีผู้ผลิตที่มีวิสัยทัศน์จริงจัง  เวลาจะเขียนแนะนำเกษตรกรก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร เพราะว่าไม่รู้จักยี่ห้อ ไม่รู้ว่าใครขายมีตัวตนอย่างไร  คนอยากใช้โทรกลับมาว่าจะซื้อที่ไหน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกตอบกลับมาว่า แล้วมาเขียนแนะนำกันทำไม  แต่วันนี้แนะนำ “ไคโตซาน” ได้แล้ว  เพราะว่ามีผู้ผลิตที่มีความตั้งใจจริงที่จะนำผลิตภัณฑ์อันเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชนิดนี้ ให้ถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้

จากเอกสารของกลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร เขียนและบันทึกข้อมูลโดย “ลาวัณย์ จิระพงษ์” ได้บอกว่า  “ ไคโตซาน เป็น ไบโอลิพอเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D-glucosamine พบได้ในธรรมชาติโดยมีองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเนเฉพาะตัว คือ เป็นวัตถุชีวถาพ (Biometerials)ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์ไม่เกิดผลเสีย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ (Non phytotoxic)ต่อพืช  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์”

คุณสมบัติของไคโตซานที่เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ  การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช ได้แก่  ไวรัส แบคทีเรีย และรา สาเหตุโรคอื่นๆ กระตุ้นให้พืชผลิตสารลิกนินและแทนนิน  เพื่อป้องกันการกัดกินทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน  เช่น  ไตรโคเดอร์ม่า (ซึ่งจะไปทำลายรา สาเหตุโรคในดิน)  

ไคโตซาน  สามารถป้องกันกำจัด หนอนใยผัก  หนอนคืบ  และหนอนชนิดอื่น  ป้องกันโรคแคงเกอร์ ใบจุด  ราน้ำค้าง ใบติด ใบขาว รากเน่า โคนเน่า ใบจุด โรคใบสีส้ม ใบลาย ฯลฯ (สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร)

ไคโตซาน แบบสำเร็จปัจจุบันอยู่ในรูปน้ำ  ราคาไม่แพง  วิธีใช้งายง่าย ด้วยการฉีดพ่น หรือให้ไปตามระบบน้ำ พร้อมกับปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฮอร์โมนหรือสมุนไพรต่างๆ  เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตแนวชีวภาพ  ซึ่งต่อไปจะนำมาแนะนำกันเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม

(จากคอลัมน์ “สถาบันพัฒนาอาชีพ  โดย  พัฒนา  วัฒนะประดิษฐ์ นิตยสาร “เกษตรชีวภาพ ฉบับที่ 84)

/* Products stats */