KOKOMAX เพื่อนเกษตรกรไทย

การนำเศษวัชพืชมาทำปุ๋ยชีวภาพ

฿0.00
ลำต้นและใบของพืชแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือวัชพืชล้วนเป็นเศษสิ่งเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อแปลงเกษตรของท่านอย่าเอาแต่สุมรวมกันแล้วเผาไฟเพราะประโยชน์ที่ได้น้อยเกินไ
  • หมวดหมู่ : รู้เรื่องเกษตร
  • รหัสสินค้า : 000122

รายละเอียดสินค้า การนำเศษวัชพืชมาทำปุ๋ยชีวภาพ

Loading...ลำต้นและใบของพืชแทบทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือวัชพืช  ล้วนเป็นเศษสิ่งเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อแปลงเกษตรของท่าน  อย่าเอาแต่สุมรวมกันแล้วเผาไฟ  เพราะประโยชน์ที่ได้น้อยเกินไป  ควรจะหาทางสับย่อยนำวัสดุอื่นมาร่วมด้วย  แล้วทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้สามารถประหยัดเงินซื้อปุ๋ยได้อีกมาก  นอกจากนั้นวัชพืชที่สำคัญ  เช่น ผักตบชวา  ซึ่งสร้างมลภาวะทางน้ำให้เกิดขึ้น  สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของการทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดี  เรามาทำปุ๋ยชีวภาพแห้งจากวัสดุเศษเหลือเหล่านี้กันดีกว่า

เศษวัชพืช  10   ส่วน

มูลสัตว์       1     ส่วน

ขี้เลื่อย แกลบ  1    ส่วน

(สัดส่วนไม่จำเป็นต้องตามที่เขียนนี้ก็ได้)

โดยปรับพื้นดินให้สม่ำเสมอพอสมควร  จากนั้นนำมูลสัตว์  ขี้เลื่อย  แกลบ  หรือ วัสดุอื่นอีกตามที่หาได้  มาผสมรวมกัน  แล้วแผ่กระจายวัสดุบนพื้นดิน สูงประมาณ 1 ศอก  จากนั้นพรมด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพให้ชุ่มหมาด  แล้วเอาวัสดุปิดไว้  เช่น  กระสอบป่าน  ผ้าพลาสติก  หรือใช้พวกเศษวัสดุ  กิ่งทางมะพร้าว ฟางข้าว คอยกลับกองทุกๆสัปดาห์  รดด้วยน้ำชีวภาพให้ชุ่มหมาดทุกครั้งที่กลับกอง  ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน เนื้อวัสดุจะสลายเป็นดิน  สามารถนำไปใช้ได้ทันที ทำให้ดินร่วนซุย จุลินทรีย์ดินเจริญเติบโต ทำให้เกิดที่อาศัยของไส้เดือน  แต่เมื่อเสริมด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพ เสริมปุ๋ยเคมีบ้างบางครั้งตามระยะของผลผลิต  ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมาก

/* Products stats */