KOKOMAX เพื่อนเกษตรกรไทย

การปลูกพืชแซมยางพารา

฿0.00
“โรครากขาว” ของยางพาราเกิดจากเชื้อราขั้นสูงจำพวกเห็ด ( Basidiomycetes ) ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rigidoporus microporus หรือ R.lignosus มีแนวโน้มแพร่ขยายและระบาด สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ปลูกยาง
  • หมวดหมู่ : คุยกับนักวิชาการ
  • รหัสสินค้า : 000147

รายละเอียดสินค้า การปลูกพืชแซมยางพารา

Loading...การปลูกพืชแซมยาง 
การปลูกพืชแซมยางเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนในขณะที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้เจ้าของสวนได้มีเวลาในการดูแลสวนยางมากและบ่อยครั้งขึ้น การปลูกพืชแซมยางจะทำได้ประมาณ 3 ปีเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นต้นยางจะมีร่มเงามากปกคลุมพืชแซม ทำให้พืชแซมไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า


การปลูกพืชแซมยาง

พืชแซมยางที่นำมาปลูกควรเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ยาสูบ แตงโม ถั่วต่างๆ แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ เป็นต้น ส่วนพืชที่ไม่ควรปลูกเป็นพืชแซม คือ ปอ อ้อย และละหุ่ง เพราะพืชเหล่านี้จะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้มาก ทำให้ยางได้รับธาตุอาหารน้อยละ การปลูกพืชแซมควรปลูกให้ห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตรยกเว้นมันสำปะหลัง ต้องปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2 เมตร

 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร

/* Products stats */